Verksamhet

Stiftelsen utdelar bidrag – företrädesvis till förmån för inom Gävle kommun bosatta personer – till:

  1. Konvalescentvård och rekreationsresor, som sjukhus- eller långvårdspatienter av ekonomiska skäl icke har möjlighet att bekosta, eller
  2. Röda Korsets eller annan dylik organisations verksamhet för besök hos gamla på sjukhus, äldreboende och eget hem eller för aktiviteter för ensamma åldringar eller handikappade personer.
Läs mer »

Vem var Adolf Grape?

Adolf Grape var den store inspiratören bakom idén att skapa ett hem för gamla och obotligt sjuka i det sena 1800-talets Gävle.

Läs mer »

Stiftelsens historia

När Gävle fick ett nytt lasarett år 1887 väcktes frågan om vad man skulle göra med den gamla byggnaden. Förste stadsläkaren Adolf Grape föreslog att man skulle inrätta ett sjukhem för gamla och obotligt sjuka.

Läs mer »

Styrelse

Stiftelsens styrelse har som uppgift att förvalta stiftelsens tillgångar och dela ut bidrag.

Läs mer »

Stadgar

Stadgarna innehåller bestämmelser om bland annat verksamhet, styrelse, årsmöte och revision.

Läs mer »