Välkommen till Stiftelsen Adolf Grapes Minne

Använd högermenyn och flikarna på sidans topp för att hitta den information du söker.

Stiftelsen utdelar bidrag – företrädesvis till förmån för inom Gävle kommun bosatta personer – till:

  1. Konvalescentvård och rekreationsresor, som sjukhus- eller långvårdspatienter av ekonomiska skäl icke har möjlighet att bekosta, eller
  2. Röda Korsets eller annan dylik organisations verksamhet för besök hos gamla på sjukhus, äldreboende och eget hem eller för aktiviteter för ensamma åldringar eller handikappade personer.

Avkastningen får inte användas till ändamål som skall tillgodoses med skattemedel.

Stiftelsens behandling av personuppgifter. Läs mer »

Ansökan - privatperson

Sista ansökningsdatum för privatpersoner är torsdagen 18 april 2024. Här hittar du bland annat den blankett som behövs för att söka bidrag från Stiftelsen Adolf Grapes Minne.

Läs mer »

Ansökan - organisation

Sista ansökningsdatum för organisationer är måndagen den 28 oktober 2024. Här hittar du information om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

Läs mer »