Så här behandlar stiftelsen dina personuppgifter

EUs:nya dataskyddsförordning (GDPR), som trätt i kraft den 25 maj 2018, stärker skyddet av den enskildes personuppgifter.

Stiftelsen har ett register för att underlätta behandlingen av bidragssökningar från fysiska personer. Registret innehåller sökandes för- och efternamn, personnummer, sökt bidrag och ändamål, inkomstuppgifter och beviljat bidrag under de tre senaste åren.

Du har rätt att ta de av vilka uppgifter som registrerats om dig och även begära att uppgifter rättas eller raderas. Stiftelsen lämnar inte ut uppgifter från registret till externa intressenter. Registret uppdateras löpande vilket innebär att dina personuppgifter raderas om du inte söker bidrag. Efter fyra år förstörs din ansökan.

Frågor om stiftelsens behandling av dina personuppgifter ställs till sekreteraren eller info@grapesminne.se.

Tillbaka »