Stiftelsens historia

Särställning i rikets givmildaste stad

Vår broschyr Gävle var under 1800-talet och fram till i vart fall tiden för första världskriget en stad där mycket av den sociala verksamheten ombesörjdes av privata intressenter. Precis som i många andra större städer i Sverige hade det genom enskilda initiativ kommit till stånd en mängd donationer och fonder vars avkastning skulle användas till sociala ändamål. På den svenska landsbygden svarade socknarna för åldringsvården, men i städerna uppstod en tradition att de förmögna stadsborna donerade medel.

Denna sed blev mot slutet av 1800-talet mycket utbredd, och Gävle stad torde nog i förhållande till sin storlek ha haft det största antalet donationer bland städerna i Sverige. I boken ”Gävle stads donationer” finns inte mindre än 200 olika privata fonder, allt från H.W. Eckhoffs Enkehus år 1839 med fastighet i centrum till Anna Matilda Lindholms donation av 500:- till fonden ”Mjölkdroppen”.

En särställning bland alla dessa donationer intar idag Stiftelsen Adolf Grapes Minne. Vid stiftelsens årsmöte i maj 1999 framfördes ett önskemål om att i lättsam form presentera stiftelsen, dess historia och verksamhet. Härmed framläggs nu denna i en - som vi hoppas - lättsam och roande form och utan större vetenskapliga ambitioner.

Ladda hem historik (pdf)

Åttakantigt s.k. Sehlbergsur.
Donation