Verksamhet

Stiftelsen håller årsmöte före utgången av maj. På årsmötet utses en styrelse som har till uppgift att förvalta stiftelsens tillgångar och dela ut bidrag.

Adolf Grapes Sjukhem -1920