Styrelsen utgörs av följande personer:

 • Ordförande Tomas Attorps Lagman
 • Vice ordförande Johanna Alfredsson Utredare
 • Kassadirektör Annette Söderhäll Ekonom
 • Sekreterare Örjan Ohlström Socialdirektör
 • Ledamot Agneta Stål Leg. läkare
 • Ledamot Sven Persson Socionom
 • Ledamot Lena Ödeén Adjunkt
 • Suppleant Åke Svahn Överläkare
 • Suppleant Birgittha Bjerkén Ekonom
 • Suppleant Nanny Hörnqvist Hälsopedagog
 • Suppleant Mats Rosengren Leg. läkare