Styrelsen utgörs av följande personer:

  • Ordförande Tomas Attorps Lagman
  • Vice ordförande Johanna Alfredsson Utredare
  • Kassadirektör Annette Söderhäll Ekonom
  • Sekreterare Örjan Ohlström Socialdirektör
  • Ledamot Agneta Stål Leg. läkare
  • Ledamot Lena Ödeen Adjunkt
  • Ledamot Åke Svahn Överläkare
  • Suppleant Birgittha Bjerkén Ekonom
  • Suppleant Nanny Hörnqvist Hälsopedagog
  • Suppleant Pia Dalfors