Styrelsen utgörs av följande personer:

 • Ordförande Tomas Attorps Lagman
 • Vice ordförande Johanna Alfredsson Utredare
 • Kassadirektör Annette Söderhäll Ekonom
 • Sekreterare Örjan Ohlström Socialdirektör
 • Ledamot Agneta Stål Leg. läkare
 • Ledamot Lena Ödeen Adjunkt
 • Ledamot Åke Svahn Överläkare
 • Suppleant Birgittha Bjerkén Ekonom
 • Suppleant Pia Dalfors Leg. psykoterapeut
 • Suppleant Monica Lundkvist Överläkare
 • Suppleant Per Mårsell Civilekonom